ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΣΙΩΤΗ

BSc. PGDip. MSc. MSc

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
(Ατόμων - Ζευγαριών - Οικογενειών)

 

 

Μέλος της/του:

- Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (ΚΕΟΘ)

- Ευρωπαικού Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)

- Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας και Συστημικής Πρακτικής, U.K. (AFT)

  help
Εκδηλώσεις για την εβδομάδα :
24 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ 2021 - 30 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ 2021
24 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
25 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
26 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
27 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
28 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
29 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ
30 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ΟΥ